Retrospective :: Arthur Tress


An accidental visit to Thessaloniki in March, where Macedonians like to spend their leisure time or do some shopping, lead me to really nice discovery of Museum of Photography in Thessaloniki and the exhibition of surrealist photography pioneer Arthur Tress.

While walking on the pier close to Thessaloniki port with my wife enjoying the sea and the sun, an ad about documentary film festival that was going on attract us and we went to see the program. Luckily that lead us into the Museum of Photography that held an exhibition of 145 images taken by Arthur Tress between 1956 and 2006, including images that he took when he was 16 years old.

He started out as a street photographer, shooting in the heart of New York as well as the suburbs like Coney Island. His work is an combination of the realistic and fictional aspects of photography. I don’t really buy surrealist photography but Tress was able to sell it to me. Although I bought on his surrealist photos the most I liked was his collection of photos taken in San Francisco.

As with many photographers of my generation, I saw the camera as a means of social satire and commentary with the goal of them becoming mechanisms for political change, Tress said in a 2012 interview.


Една непланирана посета на Солун во Март, каде обично одиме да уживаме во морето и секако на шопинг, ме однесе на едно интересно патување и откривање на Музејот на фотографија во Солун и тогашната изложба на американскиот фотограф Артур Трес, кој се смета за пионер на надреалната фотографија.

Додека се шетавме на обалата на морето блузи солунското пристаниште заедно со сопругата, една реклама за фестивал на документарен филм не однесе токму во музејот каде што се наоѓаше изложбата на Артур Трес од 145 фотографии направени во периодот помеѓу 1956 и 2006 година која вклучуваше дела кои се направени на негови 16 години.

Тој започнал како уличен фотограф, фотграфирајќи го срцето на Њу Јорк како и неговите предградија како Кони Ајленд. Неговата работа е комбинација од реалитичната и фиктивната перспектива на фотографијата. Иако не ми се допаѓа надреална фотографија Трес успеа да ми ја “продаде” неговата. Меѓутоа, без разлика што ми се допадна неговата работа како надреален фотограф, сепак највеќе ми оставија впечаток фотографиите кои беа целесно реалистични, а особено оние од колекцијата на фотографии кои ги има направено во Сан Франциско.

Како многу фотографи од мојата генерација, јас го гледам фотоапаратот како инструмент за општествена сатира и како критика чија крајна цел е да постане механизам за политичка промена. – изјавил Трес во интервју дадено во 2012 година.


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.