Радиан и Светлост со Одрон ритиал оркестра на третата вечер Скопскиот џез фестивал


Третата вечер на Скопскиот џез фестивал 2020 беше резервирана за бендови кои користат импровизации при своето музицирање. Вечерта ја отворија виенската група Радиан кои ја имаат обликувано електронската сцена во Виена. После нив настапија Светлост со Одрон ритиал оркестра од Македонија.


Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Radian @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020

Svetlost & Odron Ritual Orchestra @ Skopje Jazz Festival 2020


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.