NU Music 4: Ноќ посветена на легендарниот американски музичар Дон Чери


NU Music 4, Матс Густафсон и Горан Кајфеш за прв пат се здружуваат со Кристер Ботен и Окај Темиз – некогашните соработници на легендарниот американски музичар Дон Чери. Се работи за нов квартет кој во слободни форми ќе исполнува свои суити и композиции (но и фрагментирани дела на Дон Чери), како реминисценција на еклетичните аранжмани и мултикултурниот пристап на Чери и неговото богато наследство.

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021

Nu Music 4 at Skopje Jazz Festival 2021


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.