Либанска и колумбиска музика на петтата вечер Оффест 2019


Либанските проект Love and Revenge кој е музичка рефлексија на нивниот културен идентитет, со цел да им дадат втор живот на старите арапски популарни песни и филмови настапија на петтата вечер на Оффест 2019. По нив следеа Romperayo колумбиски електро-психоделичен состав.

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Love and Revenge at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

Romperayo at Offest 2019

 


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.