Кајхан Калхор на Офест 2020


Кајхан Калхор, добитникот на наградата Греми и наградата Womex Artist Award за 2019 година кој се смета за најголемиот светски мајстор на иранското ќемане или персиска виолина настапи на Офест 2020 заедно со Ердал Ерзинчан кој се смета за еден од најголемите виртуози на инструментот саз.

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan @ OFFest 2020


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.