Џејмс Брендон Луис и Торд Густавсен Трио за крај на Скопје џез фестивал 2019


Последната вечер на 38-то издание на Скопскиот џез фестивал започна со настапот на норвешкиот пијанист Торд Густавсен и неговото трио и се заокружи со експлозивниот настап на Џејмс Брендон Луис и неговиот квинтет.

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

Jon Balke Batagraf at Skoopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival

James Brandon Lewis Unruly Quintet at Skopje Jazz Festival


Leave a comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.