Category Archives: Others

Бум! Бум! Балканска треска на Оффест


Разиграна четврта вечер на Оффест 2019. Балканска треска со Sondorgo еден од водечките претставници на тамбурашката музика од Унгарија по кои настапија оргестарот Џамбо Агушви којшто се смета за еден од најдобрите дувачки оркестри на Балканот.

About this website


This website is a result of my work as a freelance photographer and my travelings as a results of my job. I was planing to have this website for a couple of years now and finally I can see it becoming reality.

Tbilisi, Georgia